PSYKOTERAPEUT - DIAGNOS, BEHANDLING OCH VAL AV LäKARE - LÄKARE
Huvud / Läkare / 2020

psykoterapeutRedaktionen
Chondroblastoma
Chondroblastoma
Sedan lagen om psykoterapeuter infördes 1999 har utbildning, verksamhetsområden och godkännanden för psykoterapeuter reglerats exakt. Medan yrkesgrupper som psykologer, psykiatriker och läkare med ytterligare utbildning också utför psykoterapi