SYSTOLE - FUNKTION, UPPGIFT OCH SJUKDOMAR - KRPERPROZESSE

systoleRedaktionen
Chondroblastoma
Chondroblastoma
Vid klinisk användning används systole för att beskriva spänningen och efterföljande sammandragningsfas i de två kamrarna i hjärtat. Under sammandragningsfasen är de två broschyrventilerna genom vilka blodet från de två antikammarna in i kamrarna