LIKSTRöMSTERAPI - BEHANDLING, EFFEKTER OCH RISKER - BEHANDLINGAR

LikströmsterapiRedaktionen
Chondroblastoma
Chondroblastoma
Likströmsterapi är en form av elektroterapi som används speciellt för cirkulationsstörningar, neuralgi och cancerbehandling. Beroende på hur det utförs dämpas excitationer av muskel- och nervceller, beroende på hur det utförs