BLODFöRTUNNARE - EFFEKT, APPLIKATION OCH RISKER - LÄKEMEDEL
Huvud / Läkemedel / 2020

blodförtunnandeRedaktionen
Chondroblastoma
Chondroblastoma
Blodförtunningare eller, bättre, antikoagulantia, påverkar direkt eller indirekt den komplexa blodproppprocessen. Risken för koagulation på "fel plats" i blodkärlsystemet i hjärnan, hjärtat eller lungorna sägs minskas