MAGSYRA - STRUKTUR, FUNKTION OCH SJUKDOMAR - ANATOMI
Huvud / Anatomi / 2020

Magsyra



Redaktionen
Chondroblastoma
Chondroblastoma
Magsyra är en vätska i magen hos människor eller djur som består av flera komponenter och ansvarar för matsmältningen. Det låga pH-värdet löser upp proteinkedjorna i maten och i magen