GENOTYP - FUNKTION, UPPGIFT OCH SJUKDOMAR - KRPERPROZESSE

genotypRedaktionen
Chondroblastoma
Chondroblastoma
Genotypen är totaliteten för alla gener i cellkärnan. Baserat på deras arrangemang initieras processer i kroppen och kroppsfack som organ och yttre funktioner bildas. Orsakerna till många sjukdomar är också dolda i genotypen